Mission

Kirkens missionsvirksomhed

Menigheden er tilsluttet Det danske Missionsforbund, som er en frikirke med selvstændige menigheder spredt ud over hele landet. Igennem Det Danske Missionsforbund er Birkebjergkirken engageret i kirkeligt arbejde i Grønland, Ghana, Rumænien og Thailand, og den er ligeledes i kirkens landsarbejde tilknyttet en lang række tværkirkelige samarbejdsrelationer.